KREDYTY

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Pomorskim posiada bogatą ofertę kredytową z atrakcyjnym oprocentowaniem dla osób fizycznych. Maksymalny okres kredytowania wynosi do 25 lat. Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Kredytobiorcy.

DEPOZYTY

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Pomorskim oferuje swoim klientom rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy wraz z szeroką ofertą dodatkowych usług, które zadowolą nawet najbardziej wymagających.

Poznaj już dziś Aplikację mobilną „Nasz Bank” Autoryzacja mobilna to nowy sposób potwierdzania operacji wykonywanych w bankowości internetowej....
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Pomorskim od 2 stycznia 2015 roku oferuje prowadzenie rachunków i lokat walutowych. Rachunki i lokaty walutowe są...
Serwis SMS umożliwia posiadaczowi rachunku dostęp do rachunku i uzyskiwanie krótkich informacji tekstowych związanych z operacjami na rachunku przy...
Rachunek oszczędnościowy gwarantuje swobodny dostęp do zgromadzonych środków – wpłaty i wypłaty w dowolnych terminach i wysokości za wyjątkiem...
Rachunek oszczędnościowy systematycznego oszczędzania w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Pomorskim i Oddziałach Banku przeznaczony jest do gromadzenia...
Rachunek A’VISTA jest alternatywą dla rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego. Pieniądze gromadzone na rachunku są do dyspozycji właściciela w...
1. Lokata terminowa Lokata terminowa to umowa między bankiem a klientem dotycząca lokowania środków pieniężnych, która zawierana jest na określony w...
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Pomorskim oferuje swoim Klientom posiadającym rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy do wyboru następujące karty...
Rachunek Oszczędnościowo - Rozliczeniowy Rodzaj rachunku oszczędnościowego, nazywany także kontem osobistym . Przeznaczony jest do gromadzenia...
To usługa, w ramach której prowadzona jest obsługa bankowości elektronicznej. Nowoczesne rozwiązania technologiczne a także produktowe pozwalają...
 

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta VISA, MASTERCARD?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Spółdzielczej Grupy Bankowej lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!