Oceny odpowiedniości poszczególnych członków Rady Nadzorczej dokonało Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Pruszczu Pomorskim na posiedzeniu w dniu 22.06.2021r.
Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Banku uzyskali pozytywną ocenę w zakresie odpowiedniości.
Członkowie Rady Nadzorczej Banku posiadają wiedzę, doświadczenie i umiejętności pozwalające na należyte wykonywanie funkcji nadzorczych oraz dają rękojmię należytego wykonywania funkcji nadzorczych.

Przewodniczący Burczyński Zdzisław
Z-ca Przewodniczącego Markiewka Mirosław
Sekretarz Kaszowski Kazimierz
Członkowie Grzybek Paweł
Heinich Lucyna
Koszowski Jan
Krzewina Halina
Małetka Piotr
Mróz Aleksander
Putynkowski Dariusz
Zmarzlak Bożena

 

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta VISA, MASTERCARD?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Spółdzielczej Grupy Bankowej lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!