Karta kredytowa

Potrzebujesz dodatkowych pieniędzy na niespodziewane wydatki lub codzienne zakupy?

Sprawdź szczegóły karty kredytowej Mastercard, Visa lub Mastercard Gold.

 • Płacisz kartą kiedy chcesz – w sklepach stacjonarnych i w Internecie, w Polsce i za granicą.
 • Masz nieograniczony dostęp do pieniędzy w ramach ustalonego w umowie limitu kredytu, z zastrzeżeniem dziennych kwotowych i ilościowych limitów transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki.
 • Limit kredytowy przyznajemy na podstawie zweryfikowanych danych z wniosku. Jego wysokość jest uzależniona od oceny zdolności kredytowej, którą przygotowujemy.
 • Okres bezodsetkowy trwa nawet do 54 dni (dotyczy to wyłącznie transakcji kartą, a jego warunkiem jest spłata całego zadłużenia w terminie).
 • Spłacasz zadłużenie kiedy i jak chcesz – jednorazowo lub w dowolnych ratach. Pamiętaj, że każda spłata zadłużenia podwyższa limit Twoich środków na koncie do wysokości ustalonego w umowie limitu kredytu.
 • Możesz ubiegać się o wydanie karty dodatkowej dla wskazanej przez Ciebie osoby, która ukończyła 13 rok życia.

Kartą możesz:

 • szybko i wygodnie płacić zbliżeniowo – do 100 zł bez podawania PIN-u

Czasem PIN również może być jednak wymagany, kiedy płacisz zbliżeniowo mniej niż 100 zł.

 • płacić bezpiecznie w Internecie

Dzięki bezpłatnej usłudze 3D Secure

 • w razie potrzeby wypłacić gotówkę z bankomatu.

Pamiętaj! Za wypłatę gotówki w bankomacie bank może naliczyć odsetki.

Jak działa karta

 • Karta rozliczana jest w miesięcznych cyklach, tzw. okresach rozliczeniowych.
 • Po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego bank generuje wyciąg, czyli zestawienie wszystkich dokonanych i rozliczonych transakcji w tym cyklu.
 • Na zestawieniu wskazany jest termin, w jakim należy spłacić zadłużenie. Możesz spłacić całość zadłużenia lub jego część. Minimalna wysokość spłaty wykorzystanego limitu to 5%, min. 50 złotych.
 • Jeśli jednorazowo spłacisz całość zadłużenia w terminie, nie zapłacisz żadnych odsetek od transakcji bezgotówkowych.

Pamiętaj

 • W razie utraty karty należy ją natychmiast zastrzec - zadzwoń na bezpłatną Infolinię – numer znajdziesz na stronie https://bspruszcz.pl/stopka/76-utraciles-karte-platnicza  
 • Zasady naliczania opłat i prowizji oraz ich wysokość znajdziesz w dokumencie -Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej dla klientów indywidualnych
 • Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania Twojej zdolności kredytowej oraz dokonanej oceny ryzyka kredytowego przez bank.

 

Korzyści

Nieograniczony dostęp do środków
do wysokości ustalonego limitu

Długi okres bezodsetkowy
do 52 dni

Bezpieczeństwo
autoryzacja transakcji internetowych dzięki usłudze 3D Secure

 

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

 • nie zapisywaniu numeru PIN;
 • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
 • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta VISA, MASTERCARD?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Spółdzielczej Grupy Bankowej lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!