Kredyt EKO! to odpowiedź Banku Spółdzielczego w Pruszczu Pomorskim na potrzeby i oczekiwania klientów indywidualnych poszukujących wygodnej metody finansowania przedsięwzięć proekologicznych

 Przeznaczenie kredytu to m.in.:

 • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych;
 • zakup i montaż nowej instalacji grzewczej w tym wymianę kotłów grzewczych;
 • docieplenie budynku mieszkalnego;
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
 • zakup i instalacja przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków;
 • zakup sprzętu AGD A+++

Parametry produktu:

 • kwota kredytu do 75.000,00 zł
 • długi okres kredytowania do 8 lat
 • oprocentowanie zmienne – 6,30% (WIBOR 12M + 2,65%)
 • prowizja za udzielenie kredytu 1% dla klientów posiadających rachunek w Naszym Banku

WAŻNE: Kredytobiorca zobowiązany jest do przedstawienia w terminie 6 m-cy od dnia uruchomienia kredytu faktur potwierdzających realizację inwestycji na minimum 60% kwoty udzielonego kredytu pod rygorem podwyższenia oprocentowania do poziomu warunków standardowych przyjętych dla kredytów gotówkowych

Kredyt EKO

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie:

Kwota udzielonego kredytu 12.133,33 zł; całkowita kwota kredytu wypłaconego 12.133,33 zł; okres kredytowania 36 miesięcy; roczne zmienne oprocentowanie nominalne 6,30% (stanowi sumę wartości WIBOR 12M, który obecnie stanowi 3,65% i marży Banku w wysokości 2,65 p.p.); całkowity koszt kredytu wynosi 1.878,89 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 242,67 zł; odsetki od kredytu 1.209,22 zł; koszt ubezpieczenia Kredytobiorcy 397,00 zł; koszt zabezpieczenia 30,00 zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 10,67%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 14.012,22 zł. Spłata kredytu w miesięcznych ratach równych w wysokości 370,77 zł (35 rat), ostatnia wyrównująca rata w wysokości 365,60 zł. Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem. Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Bank Spółdzielczy w Pruszczu Pomorskim.

Ulotka reklamowa Kredyt EKO!

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

 • nie zapisywaniu numeru PIN;
 • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
 • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta VISA, MASTERCARD?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Spółdzielczej Grupy Bankowej lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!