Kredyt EKO! to odpowiedź Banku Spółdzielczego w Pruszczu Pomorskim na potrzeby i oczekiwania klientów indywidualnych poszukujących wygodnej metody finansowania przedsięwzięć proekologicznych

 Przeznaczenie kredytu to m.in.:

 • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych;
 • zakup i montaż nowej instalacji grzewczej w tym wymianę kotłów grzewczych;
 • docieplenie budynku mieszkalnego;
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
 • zakup i instalacja przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków;
 • zakup sprzętu AGD A+++

Parametry produktu:

 • kwota kredytu do 150.000,00 zł
 • oprocentowanie stałe7,00 %
 • długi okres kredytowania do 8 lat
 • prowizja za udzielenie kredytu 1% dla klientów posiadających rachunek w Naszym Banku

Kredyt EKO

 

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie:  

 • kwota udzielonego kredytu 65.000,00 zł,
 • całkowita kwota kredytu wypłaconego 65.000,00 zł,

(prowizja płatna ze środków własnych kredytobiorcy)

 • okres kredytowania 85 miesięcy,
 • roczne stałe oprocentowanie nominalne 7,00%,
 • całkowity koszt kredytu wynosi 18.313,19 zł, w którego skład wchodzą:  
  • prowizja za udzielenie kredytu 650,00 zł
  • odsetki od kredytu 17.633,19 zł
  • koszt zabezpieczenia 30,00 zł

Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 7,57%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 83.313,19 zł.

Spłata kredytu w miesięcznych ratach równych w wysokości 972,96 zł (84 raty), ostatnia wyrównująca rata w wysokości 904,55 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy. 

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 12-03-2024 r. 

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

 • nie zapisywaniu numeru PIN;
 • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
 • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta VISA, MASTERCARD?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Spółdzielczej Grupy Bankowej lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!