Informacje o sytuacji ekonomiczno - finansowej Banku Spółdzielczego w Pruszczu Pomorskim według stanu na dzień 31 grudzień 2020r. i 30 czerwiec 2021r.

31.12.2020r.

L.P. Rodzaj Informacji Dane na 31-12-2020 r. Poziom minimalny
1 Wynik finansowy netto 287 tys. zł -
2 Wynik z lat ubiegłych - -
3 Aktywa ogółem (suma bilansowa) 186.345 tys. zł -
4 Kapitał założycielski 13.502 tys. zł (2.926 tys. euro) 1 mln euro (kurs 4,6148)
5 Kapitał podstawowy Tier 1 (CET 1) 13.695 tys. zł  
6 Kapitał Tier 1 13.695 tys. zł  
7 Fundusze własne 13.695 tys. zł  
8 Współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET 1) 16,79%  10,00%
9 Współczynnik kapitału Tier 1 16,79%  11,50%
10 Całkowity (łączny) współczynnik kapitałowy 16,79%  14,00%
11 Współczynnik płynności długoterminowej 2,47  1,00
12 Wskaźnik LCR 1,86  0,80
13 Stopa zwrotu z aktywów (ROA netto) 0,17%  

30.06.2021r.

L.P. Rodzaj Informacji Dane na 30-06-2021 r. Poziom minimalny
1 Wynik finansowy netto 136 tys. zł -
2 Wynik z lat ubiegłych - -
3 Aktywa ogółem (suma bilansowa) 193.073 tys. zł -
4 Kapitał założycielski 13.789 tys. zł (3.050 tys. euro) 1 mln euro (kurs 4,5208)
5 Kapitał podstawowy Tier 1 (CET 1) 14.001 tys. zł -
6 Kapitał Tier 1 14.001 tys. zł -
7 Fundusze własne 14.001 tys. zł -
8 Współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET 1) 16,16% 10,00%
9 Współczynnik kapitału Tier 1 16,16% 11,50%
10 Całkowity (łączny) współczynnik kapitałowy 16,16% 14,00%
11 Współczynnik płynności długoterminowej 3,74 0,80
12 Wskaźnik LCR 1,25 1,00
13 Stopa zwrotu z aktywów (ROA netto) 0,16% -

 

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta VISA, MASTERCARD?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Spółdzielczej Grupy Bankowej lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!