SGB-Bank SA zrzesza obecnie 186 Banków Spółdzielczych i razem z nimi tworzy Spółdzielczą Grupę Bankową (SGB), która posiada sieć blisko 1500 placówek z dostępem do 4000 bezprowizyjnych bankomatów, dzięki temu jest zawsze blisko swoich klientów. Głównym celem działalności banków SGB jest zapewnienie kompleksowej obsługi finansowej klientom indywidualnym, firmom działającym na terenie miast i wsi, przedsiębiorstwom sektora rolno-spożywczego oraz rolnikom, jak również wspieranie rozwoju gospodarczego środowisk lokalnych. Banki Spółdzielczej Grupy Bankowej oferują obsługę i produkty bankowe, często będąc prekursorem nowoczesnych rozwiązań w skali kraju.

Nowa strategia Grupy SGB

„Otwieramy przyszłość” to spójny program przeobrażeń. Ich głównym motywem jest umocnienie roli SGB jako nowoczesnego i solidnego partnera finansowego, który wspiera lokalne społeczności w realizacji ich celów, marzeń i aspiracji. Nasz Bank Spółdzielczy w Pruszczu Pomorskim jest członkiem Spółdzielczej Grupy Bankowej. SGB to 186 Banków Spółdzielczych, lata doświadczeń i siła Zrzeszenia.

Nasz strategiczny rozwój opiera się na czterech głównych filarach: Dobro Klienta, Cyfrowa Moc, Dobro Grupy i Efektywność. Jesteśmy dla naszych klientów i stawiamy ich interes w centrum uwagi. Mamy dla nich atrakcyjne pakiety ofert, zaawansowaną aplikację mobilną z użytecznymi i niestandardowymi funkcjami, otwartą i przyjazną bankowość internetową.

Rozwijamy się, bo wiemy, że spółdzielczość jest nie tylko lokalna, ale przede wszystkim nowoczesna. Po prostu otwieramy przyszłość.

Więcej na www.sgb.pl/otwieramyprzyszlosc

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta VISA, MASTERCARD?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Spółdzielczej Grupy Bankowej lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!