Oceny odpowiedniości poszczególnych członków Zarządu oraz Zarządu Banku dokonała Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Pruszczu Pomorskim na posiedzeniu w dniu 6.05.2021r.
Wszyscy członkowie Zarządu Banku oraz Zarząd Banku jako organ kolegialny, uzyskali pozytywną ocenę w zakresie odpowiedniości.
Członkowie Zarządu oraz Zarząd posiadają kwalifikacje, wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do odpowiedniego pełnienia przez nich funkcji i powierzonych obowiązków, a także dają rękojmię ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem oraz prowadzenia działalności Banku z zachowaniem bezpieczeństwa wkładów i lokat w nim zgromadzonych.

Prezes Zarządu Beata Banasiak
Wiceprezes Zarządu ds. finansowych Marlena Kardach
Wiceprezes Zarządu ds. handlowych Maria Krakowska
   

 

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta VISA, MASTERCARD?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Spółdzielczej Grupy Bankowej lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!