Korzyści

Finansowanie zakupu
nieruchomości rolnych

Niski wkład własny rolnika
już od 5% finansowanej inwestycji

Długi okres kredytowania
nawet do 20 lat

Karencja spłaty kapitału
do 2 lat

Cele kredytowania:

Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie zakupu nieruchomości rolnych w celu:

  • utworzenia nowego gospodarstwa rolnego,
  • powiększenia już istniejącego gospodarstwa rolnego.

Główne korzyści:

  • Maksymalna kwota kredytu - do 90% wartości realizowanej inwestycji
  • Niskie oprocentowanie kredytu – WIBOR 3M + stała marża banku
  • Maksymalny okres kredytowania – do 20 lat
  • Karencja w spłacie kredytu – do 2 lat
  • Dogodna dla klienta forma spłaty kapitału kredytu oraz odsetek

O szczegóły pytaj w Dziale Kredytów

- przygotujemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie !

 

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta VISA, MASTERCARD?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Spółdzielczej Grupy Bankowej lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!