Na potrzeby i oczekiwania klientów indywidualnych poszukujących wygodnej metody finansowania przedsięwzięć proekologicznych Bank Spółdzielczy w Pruszczu Pomorskim oferuje kredyt na pompę ciepła ze stałym oprocentowaniem!

Parametry produktu:

 • kwota kredytu do 150.000,00 zł
 • oprocentowanie stałe7,00 %
 • długi okres kredytowania do 8 lat
 • prowizja za udzielenie kredytu 1% dla klientów posiadających rachunek w Naszym Banku

Kredyt na fotowoltaikę

 

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie:

 • kwota udzielonego kredytu 60.000,00 zł
 • całkowita kwota kredytu wypłaconego 60.000,00 zł
 • okres kredytowania 96 miesięcy
 • roczne stałe oprocentowanie nominalne 7,00%
 • całkowity koszt kredytu wynosi 19.149,45 zł, w którego skład wchodzą:
  • prowizja za udzielenie kredytu 600,00 zł
  • odsetki od kredytu 18.519,45 zł
  • koszt zabezpieczenia 30,00 zł

Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 7,54%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 79.149,45 zł. Spłata kredytu w miesięcznych ratach równych w wysokości 818,02 zł (95 rat), ostatnia wyrównująca rata w wysokości 807,55 zł. Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem. Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Bank Spółdzielczy w Pruszczu Pomorskim.

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

 • nie zapisywaniu numeru PIN;
 • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
 • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta VISA, MASTERCARD?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Spółdzielczej Grupy Bankowej lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!