Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 9,21%, całkowita kwota do zapłaty
stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 13.835,51 zł.
Spłata kredytu w miesięcznych ratach równych w wysokości 380,16 zł (35 rat), ostatnia
wyrównująca rata w wysokości 378,58 zł.
Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełniana przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w
terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem.
Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Bank Spółdzielczy w Pruszczu Pomorskim.

 

Korzyści

Stałe oprocentowanie kredytu
tylko 7,99 %

Wysoka kwota kredytu
do 255 550 zł

Dowolność
gotówka na bieżące potrzeby

Elastyczne raty
raty równe lub malejące

 

 

 

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta VISA, MASTERCARD?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Spółdzielczej Grupy Bankowej lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!