Bank Spółdzielczy w Pruszczu Pomorskim

proponuje Państwu kredyt gotówkowy "ŚWIĘTA 2021"

 

  Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie:

 • kwota udzielonego kredytu 12.133,33 zł,
 • całkowita kwota kredytu wypłaconego 12.133,33 zł,
 • okres kredytowania 36 miesiące,
 • roczne stałe oprocentowanie nominalne 5,99%,
 • całkowity koszt kredytu wynosi 2.138,37 zł, w którego skład wchodzą:
 • prowizja za udzielenie kredytu 606,67 zł
 • odsetki od kredytu 1.149,70 zł
 • koszt ubezpieczenia Kredytobiorcy 397,00 zł
 • koszt zabezpieczenia 30,00 zł

Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 12,79%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 14.316,70 zł.

Spłata kredytu w miesięcznych ratach równych w wysokości 369,06 zł (35 rat), ostatnia wyrównująca rata w wysokości 365,93 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem.

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Bank Spółdzielczy w Pruszczu Pomorskim.

 

Oferta ważna do 31.01.2022 r.

 

Korzyści

Stałe oprocentowanie kredytu
tylko 5,99 %

Wysoka kwota kredytu
do 255 550 zł

Dowolność
gotówka na bieżące potrzeby

Elastyczne raty
raty równe lub malejące

 

 

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

 • nie zapisywaniu numeru PIN;
 • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
 • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta VISA, MASTERCARD?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Spółdzielczej Grupy Bankowej lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!