Bank Spółdzielczy w Pruszczu Pomorskim proponuje Państwu

gotówkowy kredyt „Lato 2022”

 

 

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie:

  • kwota udzielonego kredytu 12.133,33 zł,
  • całkowita kwota kredytu wypłaconego 12.133,33 zł,
  • okres kredytowania 36 miesięcy,
  • roczne stałe oprocentowanie nominalne 7,99%,
  • całkowity koszt kredytu wynosi 1.702,75 zł, w którego skład wchodzą:

                       ➤        prowizja za udzielenie kredytu 121,33 zł

                       ➤        odsetki od kredytu 1.551,42 zł

                       ➤        koszt zabezpieczenia 30,00 zł

 

 

Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 9,21%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 13.836,08 zł.

Spłata kredytu w miesięcznych ratach równych w wysokości 380,16 zł (35 rat), ostatnia wyrównująca rata w wysokości 379,15 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem.

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Bank Spółdzielczy w Pruszczu Pomorskim.

 

Oferta ważna od 20.06.2022 r. do 31.08.2022 r.

 

Korzyści

Stałe oprocentowanie kredytu
tylko 7,99 %

Wysoka kwota kredytu
do 255 550 zł

Dowolność
gotówka na bieżące potrzeby

Elastyczne raty
raty równe lub malejące

 

 

 

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta VISA, MASTERCARD?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Spółdzielczej Grupy Bankowej lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!